מכון ב.י ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב

מכון ב.י ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב

מכון ב.י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב הינו מכון אוניברסיטאי המשלב פיתוח אקדמי של תיאוריה ומתודולוגיה של סקרים עם ביצוע מחקרי דעת קהל בלתי תלויים ברמה מדעית גבוהה ביותר. המכון פועל במסגרת הפקולטה למדעי החברה ובשיתוף עם המעבדה לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב.

מטרות המכון: ביצוע סקרים עבור חוקרים מהאקדמיה ומוסדות ציבור; פיתוח תוכנית של סקרי עמדות תקופתיים בנושאים בעלי עניין ציבורי בחברה הישראלית; בניית מאגרי נתונים שיאפשרו לעקוב אחר מגמות לאורך זמן בדעת קהל בישראל; עריכת ניסויים במתודולוגיות של סקרים במטרה לפתח ולתרום לאיכות מחקרי דעת הקהל בישראל.